Kwalifikacyjny kurs zawodowy

R3 - Prowadzenie produkcji rolniczej