Kwalifikacyjny kurs zawodowy

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych