Kwalifikacyjny kurs zawodowy

R3 - prowadzenie produkcji rolniczej