Kwalifikacyjny kurs zawodowy

RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych