Kwalifikacyjny kurs zawodowy

R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej